Leigeprisar Møterom 2, 3 og 4

Timeleige 

Minst to timars leige

kr 350

Halvdagsmøte 

Inntil 4 timars leige

kr 1.300

Dagsmøte

Leige frå 08:00 til 16:00 på kvardagar/8 timars leige i helg

kr 2.500

Heildagsleige møterom

Frå 08:00 til 22:00

kr 3.500

Minst to timar leige ved timesleige. Møteromma har Wi-Fi. Det kan takast heis til møterom 2 og 3. Portabel prosjektør, trådlause høgtalarar med Bluetooth og trådlause mikrofonar kan inngå kostnadsfritt.

Prisar Festsal - timesleige

Timespris kvardag, dagtid

Pris gjeld mellom kl 08:00 - 16:00. 

kr 600

Timespris kvardag, kveld

Pris gjeld mellom kl 16:00 - 22:00.

 kr 900

Timespris helg, dagtid

Pris gjeld mellom kl 08:00 - 16:00.

kr 800

Timespris kveld, helg

Pris gjeld mellom kl 08:00 - 16:00.

kr 1.000

Minst to timars leige ved timesleige. 
Festsal har Wi-Fi og fastmontert lerret og lydanlegg. Portabel prosjektør, miksar, trådlause høgtalarar og mikrofonar kan inngå kostnadsfritt.

Festsal - pakker

Konferansepakke kvardag

Leige frå 08:00 - 16:00, kjøkken til lett bruk inkludert

kr 3.500

Kveldspakke kvardag

Leige frå 16:00 - 22:00

kr 4.500

Konferansepakke helg

Leige frå 08:00 - 16:00, kjøkken til lett bruk inkludert

kr 4.500

Kveldspakke helg

Leige frå 16:00 til 22:00

kr 5.000

Heildagspakke

Leige frå 08:00 til 22:00, kjøkken inkludert

kr 9.000

Heildagspakke med natteleige

Leige frå 08:00 til 02:00, kjøkken inkludert.

kr 12.000

Festpakke 

Sjå skildring nedanfor

kr 18.000

Leigepris for pakker inkluderer sluttreinhald. Festsal har Wi-Fi, fastmontert lerret og lydanlegg. Portabel prosjektør, miksar, trådlause høgtalarar og mikrofonar kan inngå kostnadsfritt. Kunden må sjølv rydda, tørrmoppe og samle og kaste alt av søppel.

Festpakke gjev tilgang til kjøkken og Festsal dagen før festen frå kl 16:00 for rigging og pynting.
På festdagen har ein tilgang til kjøkken, Festsal og møterom 3 fram til kl 02:00.
Dagen etter festen har ein tilgang til kjøkken og Festsal for rydding og nedrigg til kl 12:00

Alle prisar gjeld fram til 31.12.2024

Ta kontakt for eit godt tilbod på fast leige eller leige over lengre tid på e-post: gimle@ervingen.no