Festsalen

Selskap - Bryllaup - Dåp - Konfirmasjon - Minnesamver - Jubileum - Juletrefest

165 kvm golvareal + scene + galleri

Store møte - konferansar

Teknisk utstyr : Fastmontert lerret og portabel videoprosjektør - WiFi

Anna lydutstyr :
I tillegg kan ein låna miksepult som kan koplast til fastmonterte høgtalarar. For enklare lyd har vi og ein bærbar høgtalar som mikrofonar og anna digitalt utstyr kan koplast til både med kabel og blåtann. Vi har to trådlause mikrofonar og to med kabel. Alt teknisk utstyr er av nyare dato med unntak av fastmonterte høtalarar.

Tilkomst med heis

Konsert - Øving - Teater - Dans 
Fantastisk akustikk i salen