KULTURHUSET GIMLE

Møterom  og  Festsal  - Midt i hjarta av Bergen 

Vi har lokala for samlinga di, den store dagen din eller tilskipinga di


Kulturhuset Gimle finn du sentralt i Kong Oscars gate 18 i Bergen sentrum. Vi har fleire møterom disponibel samt ein stor staseleg sal for større samlingar og store dagar 

I Kulturhuset Gimle er det berre alkoholfrie tilskipingar med unntak av bryllaup - I bryllaup kan det etter avtale søkjast Bergen kommune om skjenkeløyve