Festsal

Festsal er eit rom med fantastisk akustikk i salen og eignar seg godt til konsertar, musikkøvingar. Parkettgolvet høver godt til dans og spel. Scenen kan nyttast til teater og scenekunst, eller musikarar og spelefolk.

Festsal har eignar seg godt til store møte og konferansar, med godt lydanlegg og nedseinkbart lerret for videoframsyningar.

Festsal kan òg nyttast til selskap og samankomstar, som bryllaup, dåp eller namnefest, konfirmasjon, minnesamvær eller andre festar, som jubileumsfest eller juletrefest. Det er eit velutstyrt anretningskjøkken i tilknytning til Festsal. Me minner om at alkohol kun er tillate i bryllaup der det er søkt ambulerande skjenkeløyve. 

Festsal er tilgjengeleg med heis og har terskelfri tilkomst. Det er eit modernisert og velutstyrt anretningskjøkken i tilknytning til Festsal. Kjøkkenet har dekketøy til 100 gjestar. 

Festsal er 165 m² golvareal, scene og galleri ikkje medrekna. Tilgang til galleri føl med salen. Det er montert hev- og seinkbar solskjerming, og Festsal har termostatstyrt elektrisk varme og eige ventilasjonsanlegg. Det er to store lysekroner med separate dimmarar, og vegglampettar på langsidene med separate dimmarar. 

Lag din draumedag i Festsal!