Møteromma

Møterom 2 

Møterom 2 er eigna til inntil 40 personar. Rommet er 70 m², og kan delast av med foldevegg. Det er speil på ein kortvegg.

Møterom 2 har tilgang til minikjøkken med kaffitraktar og vasskokar. Møterom 2 har tilkomst med heis. Det er fastmontert lerret og fastmontert videokanon (prosjektør).

Høgtalar med trådlaus mikrofon kan lånast (sjå utstyr og fasilitetar). Alle møterom har Wi-Fi.

Møterom 3

Møterom 3 er eigna for inntil  30 personar. Rommet er 50 m². 

Møterom 3 har minikjøkken med kaffitraktar og vasskokar. Møterom 3 har tilkomst med heis.

Berbar videokanon og høgtalar med trådlaus mikrofon kan lånast (sjå utstyr og fasilitetar) Alle møterom har Wi-Fi.

Møterom 4

Møterom 4 er eigna for inntil 30 personar. Rommet er 50 m². Det er speil på ein kortvegg og ein halv langvegg.

Møterom 4 har ikkje tilkomst med heis frå 3. til 4.etasje. Det er fastmontert lerret.

Berbar videokanon og høgtalar med trådlaus mikrofon kan lånast (sjå utstyr og fasilitetar) Alle møterom har Wi-Fi.